Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3184/KH-SGDĐT 24/11/2020 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học đường và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3183/KH-SGDĐT 24/11/2020 Tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2365/QĐ-SGDĐT 24/11/2020 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh, năm học 2020-2021 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
187/TB-UBND 20/11/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp chỉ đạo về Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
8000/UBND-VX1 20/11/2020 V/v tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ vùng mỏ" lần thứ VIII năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
4338/QĐ-UBND 20/11/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
4356/QĐ-UBND 20/11/2020 V.v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT UBND tỉnh Quảng Ninh
4358/QĐ-UBND 20/11/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
186/TB-UBND 19/11/2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
4315/QĐ-UBND 19/11/2020 Vv giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cảnh, trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4316/QĐ-UBND 19/11/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quyết trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4317/QĐ-UBND 19/11/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Nhường, trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4318/QĐ-UBND 19/11/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phùng Văn Đặng, trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4319/QĐ-UBND 19/11/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phú Tuế, trú tại khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (lần2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4321/QĐ-UBND 19/11/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Truyền, trú tại tổ 2B, khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3141/SGD&ĐT-CTTT 18/11/2020 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn cho học sinh Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2345/QĐ-SGDĐT 18/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Cử đại biểu dự tập huấn thường xuyên dành cho giáo viên tiếng Pháp cấp trung học Sở Giáo Dục và Đào Tạo
7870/UBND-NLN3 18/11/2020 V/v theo dõi, ứng phó thời tiết nguy hiểm, thiên tai cuối năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
7878/UBND-XD6 18/11/2020 V/v đánh giá triển khai thử nghiệm mô hình trung tâm điều hành thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
7883/UBND-NLN3 18/11/2020 V/v kiểm soát bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
203/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
204/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
205/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
4300/QĐ-UBND 18/11/2020 Bổ sung kế hoạch nghiên cứu các địa điểm khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
7834/UBND-DL1 17/11/2020 V.v kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 UBND tỉnh Quảng Ninh
739/QĐ-VP 17/11/2020 Về việc phân công công việc chuyên môn đối với Phòng Kinh tế - Tài chính trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
202/KH-UBND 17/11/2020 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
227/BC-UBND 17/11/2020 Báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Tài liệu phục vụ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri kỳ họp cuối năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3091/SGDĐT-GDTrH 16/11/2020 Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn cấp Trung học từ năm học 2020 -2021 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3090/BC-SGDĐT 16/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2020 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2704/UBND-NNPTNT 16/11/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, cháy rừng trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
3050/SGDĐT-VP 12/11/2020 Một số nội dung thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
7710/UBND-XD6 12/11/2020 V/v hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek UBND tỉnh Quảng Ninh
4215/QĐ-UBND 12/11/2020 V.v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm nhiệm vụ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
4216/QĐ-UBND 12/11/2020 V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
4217/QĐ-UBND 12/11/2020 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 4 xã vùng cao (xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh và Thanh Lâm) huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh của UBND huyện Ba Chẽ UBND tỉnh Quảng Ninh
4223/QĐ-UBND 12/11/2020 Công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng UBND tỉnh Quảng Ninh
7680/UBND-TH5 11/11/2020 V/v tiếp nhận Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trực thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh quản lý UBND tỉnh Quảng Ninh
3037H-SGDĐT 11/11/2020 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các Trung tâm GDNN-GDTX Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3038/SGDĐT-KHTC 11/11/2020 Tổ chức Hội nghị trực tuyến xin ý kiến xây dựng Nghị quyết quy định các khoản Sở Giáo Dục và Đào Tạo
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.