Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Ngày hiệu lực
Select a date from the calendar.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
8849/UBND-TD1 05/12/2019 Giải quyết khiếu nại của một số hộ dân thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5049/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Xoa, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5050/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Công Được, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5051/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Đức Tuấn, trú tại tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh (ủy quyền cho ông Đỗ Huy Hoàng, trú tại tổ 32, khu 3, phường Hà Trung) thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5052/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Thủy, trú tại tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
5029/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Quang Sắp, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5030/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quynh, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5031/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xoang, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5032/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sửu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5033/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Hướng, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5034/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hựu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5035/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thao, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5036/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Đát, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5037/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của Đinh Văn Nhiêu, trú tại khu Biểu Nghi 2, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5044/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Thanh, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5046/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Tuấn, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5047/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Phùng, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5048/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huế, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5016/QĐ-UBND 29/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Bá, trú tại tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, tp Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5017/QĐ-UBND 29/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Oanh trú tại tổ 67B, khu 5, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (lần2) UBND tỉnh Quảng Ninh
8649/UBND-TD 27/11/2019 Những vướng mắc trong giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4970/QĐ-UBND 27/11/2019 Giải quyết khiếu nại của Phạm Thị Luyện, trú tại thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4971/QĐ-UBND 27/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Quang (ủy quyền cho ông Trương Văn Thanh) trú tại thôn Đồng Cậy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4972/QĐ-UBND 27/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Xanh, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4932/QĐ-UBND 26/11/2019 V/v ủy quyền đối thoại giải quyết khiếu nại UBND tỉnh Quảng Ninh
Tài liệu tiếp xúc cử tri trức kỳ họp cuối năm 2019 21/11/2019 Tài liệu tiếp xúc cử tri trức kỳ họp cuối năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 231/KH-UBND 21/11/2019 Triên khai Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, bản, khu phố trên đị bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2021 UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 373/BC-UBND 20/11/2019 BC kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 và nội dung kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm từ kỳ trước Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX UBND Huyện Tiên Yên
Quy chế số 11-QC/HU ngày 201/11/2019 của Huyện Ủy 20/11/2019 Về việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của người dứng đầu cấp ủy huyện UBND Huyện Tiên Yên
Quy định số 11-QĐ/HU ngày 20/11/2019 của Huyện ủy 20/11/2019 Về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "về trách nhiệm của người đướng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý các phản ánh, kiến nghị của dân" UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 973-QĐ/HU ngày 20/11/2019 của Huyện ủy 20/11/2019 Ban hành Nội quy tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy UBND Huyện Tiên Yên
8415/UBND-TD1 19/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Chí thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8414/UBND-TD1 19/11/2019 Giải quyết kiến nghị của một số hộ dân tổ 2B, khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo số 372/BC-UBND 19/11/2019 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 748-CV/HU ngày 15/11/2019 của Huyện ủy Tiên Yên 15/11/2019 Việc thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4209/QĐ-UBND 15/11/2019 Về việc ban hành Quy chế Quan lý, bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng thác Pạc Sủi, xã Yên Than, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
4860/QĐ-UBND 15/11/2019 Xác minh nội dung khiếu nại của ông Nông Sỹ Cao, trú tại thôn 10/10, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
4811/QĐ-UBND 14/11/2019 Giao xác minh nội dung khiếu nại của Hà Thế Dũng, trú tại tổ 4, khu 6A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 4165/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định về việc công nhân danh hiệu "Thôn Khu văn hóa", năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
8253/UBND-TD4 13/11/2019 Giải quyết vụ việc khởi kiện của bà Lê Thị Vần (Lê Thị Thúy Vần) tại Tòa án UBND tỉnh Quảng Ninh
8271/UBND-TD2 13/11/2019 V/v giải quyết khiếu nại của 21 hộ dân, trú tại tổ 16, khu 4b, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
Thông báo số 198/TB-HĐND 12/11/2019 Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 HĐND Huyện Tiên Yên; UBND Huyện Tiên Yên
4703/QĐ-UBND 08/11/2019 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Viết Cường, trú tại khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4702/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Vân trú tại tổ 4, khu 1A, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4701/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Màng, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4700/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Gái trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
8097/UBND-TD1 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhu và ông Nguyễn Tuấn Anh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8098/UBND-TD2 08/11/2019 V/v giải quyết kiến nghị của ông Vũ Minh Tý, trú tại thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4697/QĐ-UBND 07/11/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Mai Ngọc Chiến, trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4679/QĐ-UBND 06/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Giang, trú tại khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
12345...Cuối cùng
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.